Tidsskriften Modern Psykologi

Jag vill rekommendera ett fint reportage i tidskriften Modern Psykologi 1/2017.

”Ny forskning visar att det kan vara bättre för minnet att skriva för hand och att hantverk eller att hålla någons hand verkligen motverkar stress. På många håll pågår försök med att ta fram tänkande och kännande handproteser.I en tid då allt fler banbrytande upptäckter görs om den mänskliga hjärnans funktion är det kanske dags för en ”handens renässans”. Spelade händerna en betydligt viktigare roll i människans mentala utveckling än vi anat?
Göran Lundborg, professor emeritus och en av landets främsta experter på handkirurgi, tänker sig att en ständig växelverkan mellan handen och hjärnan är grunden för vår civilisation.
– Den mänskliga handen har blivit perfekt under en fyra miljoner år lång utvecklingsperiod. Den bär på kunskap, erfarenhet och en improvisationsförmåga som är enastående, säger han.
Göran Lundborg menar att hjärnan och handen är ömsesidigt beroende av varandra – och detta har i sin tur format människan till en kulturvarelse, enligt honom”. 

Ni hittar hela artikeln här:

https://modernpsykologi.se/2017/04/19/nu-okar-intresset-for-handens-betydelse-for-hjarnan/