Giftfri förskola

Giftfri förskola

Giftfri förskola och skola

Begreppet giftfri förskola skapades av Naturskyddsföreningen 2013. De startade operationen ”Giftfri förskola” och målet med detta var att minska de miljögifter som barnen utsätts för på förskolorna. Eftersom barn växer och utvecklas är de särskilt känsliga. Undersökningar har visat att förskolan har högre halter av farliga ämnen än andra inomhusmiljöer.

På förskolan är barnen utsatta för ungefär samma kemikalier som hemma fast ibland i ännu högre utsträckning, visar forskningen. Det kan bero på att förskolor ofta har gamla leksaker, möbler och byggnadsmaterial som innehåller kemikalier som inte är tillåtna att använda idag. Det är extra oroande med tanke på hur mycket tid de flesta barn spenderar där.

Genom kartläggning av gifter i förskolan kunde Naturskyddsföreningen därefter ge information till förskolepersonal, föräldrar och politiker vilka produkter och källor som innehåller gifter.

Gifter i barnens vardag på förskolan

Ftalater, tungmetaller, flamskyddsmedel, lösningsmedel, Bisfenol A

Ftalater är det ämne som gör plast mjuk och kan finnas i plastleksaker. Lösningsmedel som kan finnas i vissa målarfärger kan påverka nervsystemet.  Tungmetaller är en annan gift, förekommer också i barnens omvärld i formen av bly i barnsmink och i vissa målarfärger.

Idag finns det en stor politisk medvetenhet och vilja att förbättra miljöer där barn vistas. Många aktörer, både i kommunala och privata verksamheter, arbetar för att få bort farliga ämnen från förskolor och skolor.

Skolgrossistens giftfria produkter för förskola och skola

Skolgrossistens sortiment är godkända enligt EU-standarder och EU:s lagstiftning. Våra produkter är tillverkade i Europa och under rättvisa arbetsmiljöförhållanden. Ni som kund kan erhålla en specifik innehållsdeklaration för varje enskild produkt. Kontakta oss för mera information om detta!